ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းကြီးမြို့နယ်၊ ပန်းတစ်ပွင့်တောင်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၊ သင်တန်းသား သင်တန်းသူများ၊ ယောဂီရဟန်းသာမဏေများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပရိတ်သတ်များအား တစ်နေ့တာ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း။

Read more

မင်္ဂလာစျေးသူ/စျေးသား မိသားစုများ၏ ဆွမ်းကွမ်း ဝေယျာဝစ္စအလှူ အခမ်းအနားပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

Read more