ပန်းတစ်ပွင့်တောင် ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်

Pantapwinttaung Buddha Missionary University (PBMU)

သင်ကြားစီမံရေးဆိုင်ရာ ဆရာတော်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ

၁။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တနန္ဒသီရိ (ပေါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးရေးရာဌာန)

၂။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကေတု (ပေါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သုတ္တန္တပိဋကဌာန)

၃။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတဇောတိ (ပေါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အဘိဓမ္မပိဋကဌာန)

၄။ ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂသာရ (ပေါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သာသနာပြုဆိုင်ရာဌာန)

၅။ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်သိန်း (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ပါဠိစာပေဌာန)

၆။ ဒေါက်တာဒေါ်ချိုချိုအောင် (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မြန်မာစာဌာန)

၇။ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာန)

၈။ ဦးဝင်းမင်း (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သင်္ချာဌာန)

၉။ ဒေါက်တာဦးကံရှိန် (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ပထဝီဝင်ဌာန)

၁၀။ ဒေါက်တာဦးဉာဏ်ထွန်း (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သိပ္ပံဌာန)

၁၁။ ဒေါက်တာဒေါ်သီရိညွန့် (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သမထဌာန)

၁၂။ ဒေါက်တာဦးဉာဏ်ထွန်း (ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သုတေသန၊ ကျမ်းပြုနှင့် ဘာသာပြန်ဌာန)

၁၃။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တသုခေဓိတ (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ဝိနယပိဋကဌာန)

၁၄။ ဘဒ္ဒန္တစန္ဒဇောတိ (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သုတ္တန္တပိဋကဌာန)

၁၅။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒတိက္ခဉာဏ (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ အဘိဓမ္မပိဋကဌာန)

၁၆။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကစ္စာယန (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သုတေသန၊ ကျမ်းပြုနှင့် ဘာသာပြန်ဌာန)

၁၇။ ဘဒ္ဒန္တစန္ဒဇောတိ (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာန)

၁၈။ ဒေါ်သုတဝတီ (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ဝိပဿနာဌာန)

၁၉။ ဦးလှသိန်းထွဋ် (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာသမိုင်းဌာန)

၂၀။ ဦးမြင့်စိုး (တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ သမိုင်းဌာန)

၂၁။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တသုဝဏ္ဏ (ကထိက၊ သုတ္တန္တပိဋကဌာန)

၂၂။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တကဝိဓဇ (ကထိက၊ ဝိနယပိဋကဌာန)

၂၃။ ဘဒ္ဒန္တအာဒိစ္စဝံသ (ကထိက၊ သာသနာပြုဆိုင်ရာဌာန)

၂၄။ ဘဒ္ဒန္တခေမာစာရ (ကထိက၊ အဘိဓမ္မပိဋကဌာန)

၂၅။ ဦးစိန်လှ (ကထိက၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာန)

၂၆။ ဦးညီညီစိုး (ကထိက၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာသမိုင်းဌာန)

၂၇။ ဦးအောင်စည်သူ (ကထိက၊ သုတေသန၊ ကျမ်းပြုနှင့် ဘာသာပြန်ဌာန)