• Category
  ဝိနယပိဋကဌာန
 • Open Date
  03 Jun 2019

ဝိနယပိဋကဌာန

(က) အတ္ထယောဇနာ။  ပါဠိတစ်ပုဒ်၊ မြန်မာတစ်ပုဒ် နိသျပြန်ဆိုသောနည်းနှင့် ပါဠိကို မြန်မာ သက်သက်ပြန်ဆိုသောနည်း (စသည်)။

(ခ) ဝါကျသဒ္ဒါ။  ပါဠိဝါကျအမျိုးအစား၊ ပါဠိဝါကျတို့၏အနေအထား၊ ရှေ့နောက် ဆက်စပ် နှီးနွယ်ပုံများ (စသည်)။

(ဂ) အဓိပ္ပါယတ္ထ။  ကျမ်းရင်း၌ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်များ၊ သွယ်ဝိုက်သော  အဓိပ္ပါယ်များ ကျမ်းညှိခြင်းများ (စသည်)။

(ဃ) ခေတ်လေ့လာနည်း။  စာပေ၌ ဆိုသောအဆိုကို ခေတ်အမြင်ဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်နည်း၊ ကောက်ချက်ဆွဲနည်း၊ သင်ခန်းစာထုတ်ယူနည်း(စသည်)။

Course Information

 • Class Start: 03 Jun 2019
 • Course Duration: 2
 • Student Capacity: Max 50 Students
 • Class Schedule: Mon to Fri
 • Class Time: 08:00 to 10:00
 • Course Teachers: 0

Course Teacher