ပန်းတစ်ပွင့်တောင် ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်

Pantapwinttaung Buddha Missionary University (PBMU)

ဩဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများ

၁။ ဘဒ္ဒန္တကုသလ (အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ)

၂။ ဘဒ္ဒန္တဉာဏိန္ဒသာရ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်)

၃။ ဘဒ္ဒန္တပဏ္ဍိတာလင်္ကာရာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာ ဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ၊ ပါမောက္ခချုပ်ငြိမ်း-နပသ)

၄။ ဘဒ္ဒန္တဝါယာမိန္ဒာဘိဝံသ (တိပိဋကဓရ၊ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)

၅။ ဘဒ္ဒန္တသုမနာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ၊ နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယကအဖွဲ့ဝင်)

၆။ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဝိစက္ခဏာလင်္ကာရာဘိဝံသ (အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကာပဏ္ဍိတ၊ ဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ဝင်)

၇။ ဘဒ္ဒန္တဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ (တိပိဋိကဓရ၊ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက)